23. zasadnutie MsZ dňa 26.11.2020

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia