Územný plán mesta

ÚPMN - Zmeny a doplnky č. 3 k ÚPMN

Územný plán Mesta Nemšová a Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Mesta Nemšová

Územný plán mesta Nemšová

ZaD UPN SU

UPN SU1

22.09.2015 Územný plán mesta Nemšová - KONCEPT

Územný plán mesta Nemšová - ZADANIE

Oznámenie o stanovení rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu