Územný plán mesta

Územný plán mesta Nemšová

ZaD UPN SU

UPN SU1

22.09.2015 Územný plán mesta Nemšová - KONCEPT

Územný plán mesta Nemšová - ZADANIE

Oznámenie o stanovení rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu