Poslanci MsZ

Volebný obvod č. 1 - Nemšová

 • MUDr. Peter Daňo
 • Ing. Tomáš Prno
 • Branislav Krajči
 • Ing. Soňa Prílesanová
 • Ing. Zita Bednáriková
 • Ing. Rastislav Guga
 • Ing. Juraj Krištofovič

Volebný obvod č. 2 - Ľuborča

 • Ing. Peter Gabriš, PhD.
 • Bc. Andrej Moravčík
 • Ľuboš Švorec

Volebný obvod č. 3 - Kľúčové

 • Milan Patka
 • Ing. Juraj Kendera

Volebný obvod č. 4 - Trenčianska Závada

 • Miloš Husár