Poslanci MsZ

Volebný obvod č. 1 - Nemšová

 • MUDr. Peter Daňo, chirurg.dano@gmail.com. 0905 816 576
 • Ing. Tomáš Prno. tomas.prno@gmail.com, 0918 827 687
 • Branislav Krajči, krajcib74@gmail.com, 0948 618 100
 • Ing. Soňa Prílesanová, sprilesanova@gmail.com
 • Ing. Zita Bednáriková, bednarikovazita@centrum.sk, 0902 051 234
 • Ing. Rastislav Guga, rguga74@gmail.com, 0904 674 155
 • Ing. Juraj Krištofovič, jkristofovic22@gmail.com, 0903 824 222

Volebný obvod č. 2 - Ľuborča

 • Ing. Peter Gabriš, PhD., petogabris@gmail.com, 0904 686 694
 • Bc. Andrej Moravčík, amoravcik@gmail.com, 0902 215 479
 • Ľuboš Švorec, lubo.svorec@gmail.com, 0905 331 590

Volebný obvod č. 3 - Kľúčové

 • Milan Patka. mpatka3@gmail.com, 0905 719 291
 • Ing. Juraj Kendera

Volebný obvod č. 4 - Trenčianska Závada

 • Miloš Husár, 0905706495