Výberové konania, pracovné ponuky

Oznam o voľnej pracovnej pozícii - "REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, STAVEBNÉHO PORIADKU, DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, STAVEBNÉHO ÚRADU MESTA NEMŠOVÁ"

Oznam o voľnej pracovnej pozícii - "Vedúci oddelenia správneho, sociálnych vecí, podnikania, životného prostredia a kultúry"