Oznamy / Aktuality

 • Výstava betlehemov v Králikovom mlyne

  Výstava betlehemov v Králikovom mlyne

  Občianske združenie PEREGRÍN a mesto Nemšová, Vás srdečne pozývajú na výstavu betlehemov ktorý sa uskutoční v dňoch od 30.novembra - 6. decembra 2020 v priestoroch Králikovho mlyna.

 • Otváracie hodiny Zberného dvora počas vianočných sviatkov

  Otváracie hodiny Zberného dvora počas vianočných sviatkov

  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že otváracie hodiny Zberného dvora v Nemšovej si môžu pozrieť v priloženom súbore.

 • Optická telekomunikačná sieť spoločnosti SLOVAK TELEKOM - oznam

  Optická telekomunikačná sieť spoločnosti SLOVAK TELEKOM - oznam

  Spoločnosť Slovak Telekom v rámci modernizácie sietí, bude v našom meste bezplatne realizovať výstavbu optickej siete. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedenú aktivitu nezastrešuje mesto Nemšová, obracajte sa s prípadnými otázkami priamo na zástupcov spoločnosti Slovak Telekom na tel. čísle 0904 179 524.

 • Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

  Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

  Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1.januára 2021. Vyplnené formuláre môžete zasielať mailom na info@nemsova.sk alebo spravne@nemsova.sk

 • Otváracie hodiny - Králikov mlyn

  Otváracie hodiny - Králikov mlyn

  Mesto Nemšová oznamuje návštevníkom, že Králikov mlyn - múzeum mlynárskeho remesla bude otvorený nasledovne: Štvrtok 14:00 - 17:00 hod. Sobota 14:00 - 17:00 hod.

 • Zber, separácia a recyklácia použitých batérii a akumulátorov

  Zber, separácia a recyklácia použitých batérii a akumulátorov

  Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.