Oznamy / Aktuality

 • Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ dňa 27.6.2019

  Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ dňa 27.6.2019

  V súlade s § 12, odst. 1 a § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupca primátora zvoláva 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 27. júna 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku v roku 2019

  Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku v roku 2019

  Podrobné informácie vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Nemšovej, oddelení životného prostredia a kultúry č. t. 032 / 65 09 619. Informácie o navýšení poplatku za predajné miesto v zmysle uznesenia MsZ Nemšová budú doplnené po jeho schválení.

 • 7. ročník juniorského futbalového turnaja ,,Cigáň Cup"

  7. ročník juniorského futbalového turnaja ,,Cigáň Cup"

  V dňoch 29.6. - 10.7.2019 sa uskutoční 7. ročník juniorského futbalového turnaja ,,Cigáň Cup." Prihlásiť sa môžete do 25.6.2019.

 • Informácia o vyhlásení volieb v meste Nemšová

  Informácia o vyhlásení volieb v meste Nemšová

  Predseda NRSR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 21. septembra 2019.

 • Informácia pre podnikateľské subjekty

  Informácia pre podnikateľské subjekty

  Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu.

 • Zber, separácia a recyklácia použitých batérii a akumulátorov

  Zber, separácia a recyklácia použitých batérii a akumulátorov

  Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.