Oznamy / Aktuality

 • Odstránenie nelegálnej skládky v meste Nemšová

  Odstránenie nelegálnej skládky v meste Nemšová

  Mesto Nemšová na základe upozornenia od občanov odstránilo dňa 15. mája 2020 nelegálnu skládku pri rieke Vlára. Občanom, ktorí nás na ňu upozornili ďakujeme. Zároveň vyzývame obyvateľov k ohľaduplnosti k životnému prostrediu, aby komunálny odpad nevyhadzovali do prírody a na vývoz odpadu používali miesta na to určené (zberný dvor). Keďže odpad obsahoval aj veci, z ktorých je zrejme možné určiť pôvodcu očakávame, že polícia páchateľa identifikuje a ten bude následne potrestaný!

 • Úradné hodiny Mestského úradu od 11.5.2020

  Úradné hodiny Mestského úradu od 11.5.2020

  Mestský úrad Nemšová od 11. mája 2020 poskytuje svoje služby občanom v neobmedzenom rozsahu, ale naďalej platia prísne hygienické opatrenia.

 • Kompostáreň - upravené otváracie hodiny

  Kompostáreň - upravené otváracie hodiny

  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že kompostáreň na ulici Gorkého bude od 2. mája otvorená nasledovne: v sobotu 2.5.2020 bude otvorené v čase od 9:00 do 15:00 hod,v stredy v čase od 16:00 do 17:30 hod., v soboty v čase od 9:00 do 15:00 hod.Ostatné dni v týždni bude pre verejnosť kompostáreň zatvorená.

 • Telefonická linka na pomoc občanom

  Telefonická linka na pomoc občanom

  Mesto Nemšová Vám týmto oznamuje, že od 30. marca 2020 zriaďuje telefonickú linku, prostredníctvom ktorej bude možné požiadať o pomoc pri nákupe potravín, drogérie a liekov. Táto linka je prednostne určená pre osamelých seniorov, ľudom so zdravotným znevýhodnením, osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa do 10 rokov a osobám v domácej karanténe.

 • Zberný dvor a Regionálne centrum zhodnocovania BRO

  Zberný dvor a Regionálne centrum zhodnocovania BRO

  Oznamujeme občanom, že vstup do areálu Zberného dvora a kompostárne je umožnený len po jednej osobe s ochranným rúškom a s rukavicami. Žiadame občanov, aby sa riadili pokynmi obsluhy a dôsledne dodržiavali bezpečnostné opatrenia.

 • Upozorňujeme na podvodníkov!

  Upozorňujeme na podvodníkov!

  Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech.