Oznamy / Aktuality

 • 20.06.2018 Pozvánka na MsZ

  20.06.2018 Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 20. júna 2018 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.

 • Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku v roku 2018

  Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku v roku 2018

  Mesto Nemšová organizuje v dňoch 10-11. augusta Tradičný nemšovský jarmok.

 • Požičovňa zdravotníckych pomôcok

  Požičovňa zdravotníckych pomôcok

  Peregrín, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom oznamuje, že od septembra 2017 začalo prevádzkovať požičovňu zdravotných pomôcok.