Oznamy / Aktuality

 • Optická telekomunikačná sieť spoločnosti SLOVAK TELEKOM - oznam

  Optická telekomunikačná sieť spoločnosti SLOVAK TELEKOM - oznam

  Spoločnosť Slovak Telekom v rámci modernizácie sietí, bude v našom meste bezplatne realizovať výstavbu optickej siete. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedenú aktivitu nezastrešuje mesto Nemšová, obracajte sa s prípadnými otázkami priamo na zástupcov spoločnosti Slovak Telekom na tel. čísle 0904 179 524.

 • Mimoriadna situácia spojená s dlhotrvajúcim dažďom

  Mimoriadna situácia spojená s dlhotrvajúcim dažďom

  Vzhľadom na stabilizovanú situáciu, pokles hladiny vodného toku Vlára, po ukončení dlhotrvajúcich dažďov krízový štáb mesta Nemšová odvoláva III. stupeň povodňovej aktivity a súčasne ponecháva vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Nemšová na vodnom toku Vlára.

 • Registrácia chovov ošípaných

  Registrácia chovov ošípaných

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín nás v súvislosti s nepriaznivou situáciou s africkým morom ošípaných na území SR požiadala o súčinnosť pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

 • Nominácia Králikovho mlyna na ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019

  Nominácia Králikovho mlyna na ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019

  Mesto Nemšová bolo prezentované a úsilie všetkých podieľajúcich sa na obnove Králikovho mlyna bolo odmenené nomináciou MLYNA na prestížne ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 v kategórii OBNOVA/ADAPTÁCIA. Slávnostné odovzdanie výročných cien (29. krát) za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku sa uskutočnilo 8. októbra 2020 v Bratislave.

 • Zmena otváracích hodín na Zbernom dvore od 1.10.2020

  Zmena otváracích hodín na Zbernom dvore od 1.10.2020

  Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny na Zbernom dvore. Ich nedodržaním by porušili VZN č. 1/2016, ktoré by sa následne riešilo v priestupkovom konaní.

 • Výzva na predloženie ponuky - Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Nemšová

  Výzva na predloženie ponuky - Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Nemšová

  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. požiadala mesto Nemšová, v rámci prieskumu trhu, o zverejnenie Výzvy na zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Nemšová.