Oznamy / Aktuality

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, primátor mesta zvoláva 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, na deň 20. mája 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Úradné hodiny Mestského úradu od 10.5.2021

  Úradné hodiny Mestského úradu od 10.5.2021

  Mestský úrad Nemšová od 10. mája 2021 poskytuje svoje služby občanom v rožšírených úradných hodinách, ale naďalej platia prísne hygienické opatrenia.

 • Asistované sčítanie obyvateľov

  Asistované sčítanie obyvateľov

  Asistované sčítanie obyvateľov sa začína dnes, v pondelok 3. mája 2021 a potrvá do 13. júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť prerušené. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby počas elektronického samosčítania. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít.

 • COVID-19 - online prenos z mobilných odberových miest

  COVID-19 - online prenos z mobilných odberových miest

  Prenosy boli vzhľadom na aktuálnu situáciu ukončené. Mesto Nemšová ďakuje spoločnosti BSC Line za bezplatnú 1/2 ročnú prevádzku prenosov, ktoré sa stretli s mimoriadne pozitívnou odozvou.

 • Oznam - rekonštrukcia plynovodov

  Oznam - rekonštrukcia plynovodov

  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava bude v dňoch od 15. apríla 2021 do 15. októbra 2021 realizovať stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianka 1.SC“ v zmysle stavebného povolenia. Rekonštrukciou plynovodov budú dotknuté miestne komunikácie a chodníky na ulici: Janka Palu, Púchovská, Železničná, Považská, Karpatská, Dubnická cesta, Hornov, Sklárska, Vážska, Mládežnícka.

 • Oznam - rekonštrukcia plynovodov

  Oznam - rekonštrukcia plynovodov

  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava bude v dňoch od 15.marca 2021 do 30. októbra 2021 realizovať stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianka 2.SC“ v zmysle stavebného povolenia.