Oznamy / Aktuality

 • Odstránenie nelegálnej skládky v meste Nemšová

  Odstránenie nelegálnej skládky v meste Nemšová

  Mesto Nemšová na základe upozornenia od občanov odstránilo dňa 15. mája 2020 nelegálnu skládku pri rieke Vlára. Občanom, ktorí nás na ňu upozornili ďakujeme. Zároveň vyzývame obyvateľov k ohľaduplnosti k životnému prostrediu, aby komunálny odpad nevyhadzovali do prírody a na vývoz odpadu používali miesta na to určené (zberný dvor). Keďže odpad obsahoval aj veci, z ktorých je zrejme možné určiť pôvodcu očakávame, že polícia páchateľa identifikuje a ten bude následne potrestaný!

 • Úradné hodiny Mestského úradu od 11.5.2020

  Úradné hodiny Mestského úradu od 11.5.2020

  Mestský úrad Nemšová od 11. mája 2020 poskytuje svoje služby občanom v neobmedzenom rozsahu, ale naďalej platia prísne hygienické opatrenia.

 • Otvorenie ,,Králikovho mlyna"

  Otvorenie ,,Králikovho mlyna"

  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že dvere Králikovho mlyna budú opäť otvorené od pondelka 18.5. 2020 za dodržania prísnych hygienických opatrení. Pred vstupom do pamiatky je potrebná aplikácia dezinfekcie na ruky, podmienkou sú prekryté horné dýchacie cesty rúškom, prípadne inou vhodnou alternatívou. Otváracie hodiny sú vo štvrtok a v sobotu od 14.00 do 17.00 hod. Vstup je zdarma. Maximálny počet návštevníkov v skupine sú dvaja, prípadne rodina s deťmi.

 • Opätovné otvorenie mestskej knižnice

  Opätovné otvorenie mestskej knižnice

  Mestský úrad Nemšová na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3795/2020 z 5. mája 2020 za sprísnených hygienických podmienok od 7. mája 2020 opätovne otvára pre verejnosť mestskú knižnicu mesta Nemšová.

 • Kompostáreň - upravené otváracie hodiny

  Kompostáreň - upravené otváracie hodiny

  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že kompostáreň na ulici Gorkého bude od 2. mája otvorená nasledovne: v sobotu 2.5.2020 bude otvorené v čase od 9:00 do 15:00 hod,v stredy v čase od 16:00 do 17:30 hod., v soboty v čase od 9:00 do 15:00 hod.Ostatné dni v týždni bude pre verejnosť kompostáreň zatvorená.

 • Telefonická linka na pomoc občanom

  Telefonická linka na pomoc občanom

  Mesto Nemšová Vám týmto oznamuje, že od 30. marca 2020 zriaďuje telefonickú linku, prostredníctvom ktorej bude možné požiadať o pomoc pri nákupe potravín, drogérie a liekov. Táto linka je prednostne určená pre osamelých seniorov, ľudom so zdravotným znevýhodnením, osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa do 10 rokov a osobám v domácej karanténe.