GDPR

 • Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou
  Dokument
 • Povolené spôsoby bezpečnej komunikácie pri spracúvaní osobných údajov
  Dokument
 • Žiadosť dotknutej osoby týkajúcej sa jej osobných údajov
  Dokument
 • Ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa
  Dokument
 • Poučenie o právach dotknutých osôb
  Poučenie