Verejno-prospešné služby

 • Verejno-prospešné služby, m.p.o. 
 • Mierové náméstie 21 
 • 914 41 Nemšová
 • Katarína Strečanská 
  samostatný odborný referent ekonóm 
 • Tel: 032/ 6598 422 
 • Janette Macharová 
 • samostatný odborný referent personálny a bytový 
 • Tel.: 032/ 6598 472

Služby

 • Doprava
 • Cintorínske služby

Adresy cintorínov

 • Cintorín Nemšová - Ulica Moravská
 • Cintorín Nemšová - Ulica Janka Palu
 • Cintorín Nemšová - Trenčianska Závada
 • Cintorín Nemšová - Ľuborča
 • Cintorín Nemšová - Kľúčové

Cenník služieb