Kontakt

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
91441 Nemšová

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
od 27.05.2024 do 02.06.2024

Kontaktný formulár

Primátor mesta

Zástupca primátora

Prednosta mestského úradu

Sekretariát primátora, podateľňa

Hlavná kontrolórka

Manažér personálnej a mzdovej politiky mesta a manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ

Oddelenie rozvoja a riadenia projektov

Oddelenie správne, sociálnych vecí, podnikania, životného prostredia a kultúry

Oddelenie finančné a správy mestského majetku

Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácii –Stavebný úrad  

 • Ing. Miroslava Matejková
 • Tel. kontakt: 032/6509 647
 • Mobil: 0908 547 920
 • E-mail: miroslava.matejkova@nemsova.sk  
 • Ing. Michaela Trúnková
 • Tel. kontakt: 032/6509 614
 • Mobil: 0917 985 214
 • E-mail: michaela.trunkova@nemsova.sk  
 • Renáta Šupíková
 • E-mail: renata.supikova@nemsova.sk 

 

Centrum sociálnych služieb 

 

Mestská knižnica

Mestská športová hala

Verejno-prospešné služby, m.p.o.

Mestská knižnica

Mestská športová hala

Regionálne centrum zhodnocovania BRO

 • Mobil: 0905 612 988

Zberný dvor

 • Mobil: 0905 611 593