Kontakt

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
91441 Nemšová

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
od 02.10.2023 do 08.10.2023

Kontaktný formulár

Primátor mesta

Zástupca primátora

Prednosta mestského úradu

Sekretariát primátora, podateľňa

Hlavná kontrolórka

Manažér personálnej a mzdovej politiky mesta a manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ

Oddelenie rozvoja a riadenia projektov

Oddelenie správne, sociálnych vecí, podnikania, životného prostredia a kultúry

  • Mgr. Katarína Daňová, vedúca oddelenia, (dočasne poverená)

Oddelenie finančné a správy mestského majetku

Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácii –Stavebný úrad  

Centrum sociálnych služieb

Verejno-prospešné služby, m.p.o.

Mestská knižnica

Mestská športová hala