Prenájom a odpredaj majetku

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - HUBERT Ľuborča

Ide o prenájom časti pozemkov, v katastrálnom území Ľuborča a v katastrálnom území Nemšová o výmere 14 m2 pre občianske združenie HUBERT Ľuborča. Toto občianske združenie bolo založené za účelom zachovania a sprístupnenia prírodných a kultúrnych pamiatok v regióne Ľuborča a na pozemkoch, ktoré sú predmetom nájmu umiestnia na vlastné náklady informačné tabule včelárskeho náučného chodníka.