14. zasadnutie MsZ dňa 21.11.2019

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia