Úradná tabuľa

 • 17.5.
  2018

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Ivan Záhorec

  zvesené: 02.06.2018
 • 17.5.
  2018

  Stavebné povolenie - SPP distribúcia, a.s. - Rekonštrukcia plynovodov

  zvesené: 02.06.2018
 • 17.5.
  2018

  Oznámenie o začatí konania o DPS - rodinný dom - P. Rafaj a manž.

  zvesené: 02.06.2018
 • 15.5.
  2018

  Dočasné povolenie stavby - Zmena dokončenej stavby prístavbou na rekreačný dom - Z. Bahnová

  zvesené: 31.05.2018
  Dočasné povolenie stavby - Zmena dokončenej stavby prístavbou na rekreačný dom - Z. Bahnová
 • 14.5.
  2018

  Stavebné povolenie dočasnej stavby - ,,Dostavba sociálnych zariadení a kabín stavby s.č. 921 v Nemšovej"

  zvesené: 30.05.2018
 • 11.5.
  2018

  Oznámenie o začatí územného konania - ,,Cyklochodníky mesta Nemšová"

  zvesené: 26.05.2018
  Oznámenie o začatí územného konania - ,,Cyklochodníky mesta Nemšová"
 • 10.5.
  2018

  Okresný úrad Trenčín - Upovedomenie o odvolaní - SBUL Ľuborča

  zvesené: 10.06.2018
 • 10.5.
  2018

  Inovácia výrobného procesu číreho skla v spoločnosti Vetropack Nemšová - upovedomenie o doručení zámeru

  zvesené: 26.05.2018
 • 7.5.
  2018

  Dodatočné povolenie stavby - Chata Kľúčové - A.Blašková

  zvesené: 25.05.2018
 • 30.4.
  2018

  Stavebné povolenie - Ing. R. Krchnávek - prístup na pozemok

  zvesené: 16.05.2018
 • 27.4.
  2018

  Zverejnenie výsledkov VOS-kúpalisko

  zvesené: 11.05.2018
 • 27.4.
  2018

  Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu - Novostavba dvoch bytových domov

  zvesené: 13.05.2018
 • 23.4.
  2018

  Rozhodnutie o o predĺžení termínu dokončenia stavby - rekreačný dom - P.Pavlačka a manž.

  zvesené: 09.05.2018
 • 23.4.
  2018

  Upovedomenie účastníkov konania o povolení drobných stavieb ,,Prípojka NN"

  zvesené: 10.05.2018
 • 20.4.
  2018

  Zverejnenie zámeru priameho predaja - pozemky

  zvesené: 02.05.2018
 • 20.4.
  2018

  Zverejnenie výsledkov OVS-Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej

  zvesené: 03.05.2018
  Zverejnenie výsledkov OVS-Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej
 • 20.4.
  2018

  Zverejnenie výsledkov OVS-Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 189 v Nemšovej

  zvesené: 03.05.2018
  Zverejnenie výsledkov OVS-Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej
 • 17.4.
  2018

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Andrej Belko-Zmena dokončenej stavby-Rodinný dom

  zvesené: 03.05.2018
 • 17.4.
  2018

  Oznámenie o začatí stavebného konania-Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 03.05.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania-Západoslovenská distribučná, a.s.
 • 17.4.
  2018

  Oznámenie o začatí stavebného konania-Terénne úpravy pozemkov 1870 a 1987-Zuzana Balážová

  zvesené: 03.05.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania-Terénne úpravy pozemkov 1870 a 1987-Zuzana Balážová