Úradná tabuľa

 • 23.12.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania-H. Červeňanová

  zvesené: 23.12.2014
 • 15.12.
  2014

  DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY- prístavba skladových priestorov-Ján Matejička

  zvesené: 15.12.2014
 • 8.12.
  2014

  Štatistický úrad SR - Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

  zvesené: 08.12.2014
 • 8.12.
  2014

  OZNÁMENIE o možnosti nahliadnuť do podkladov rozhodnutia - Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky

  zvesené: 08.12.2014
 • 2.12.
  2014

  OZNAM pre kupujúcich mestské pozemky na ul. Moravskej

  zvesené: 02.12.2014
 • 2.12.
  2014

  OZNAM - prenájom dvoch mestských pozemkov

  zvesené: 02.12.2014
 • 1.12.
  2014

  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02.12.2014 - oboznámenie verejnosti

  zvesené: 01.12.2014
 • 1.12.
  2014

  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.12.2014 - oboznámenie verejnosti

  zvesené: 01.12.2014
 • 1.12.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby - Profi Service Truck, s.r.o.

  zvesené: 01.12.2014
 • 27.11.
  2014

  ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti - Dalibor Janega

  zvesené: 27.11.2014
 • 27.11.
  2014

  ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - novostavba záhradnej chatky - Bc.Anton Andel

  zvesené: 27.11.2014
 • 27.11.
  2014

  VZN č. 5/2014 o miestnych daniach

  zvesené: 27.11.2014
 • 26.11.
  2014
 • 20.11.
  2014

  Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - pozemky pod garážami

  zvesené: 20.11.2014
 • 18.11.
  2014

  Kolaudačné rozhodnutie - 1 box garáže v bloku č. 4, Nemšová - Uličky

  zvesené: 18.11.2014
 • 12.11.
  2014

  Výkup papiera - OZNAM

  zvesené: 12.11.2014
 • 12.11.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby - Ján Matejička

  zvesené: 12.11.2014
 • 10.11.
  2014

  STAVEBNÉ POVOLENIE - LIDL prístupový chodník - SO 01 Komunikácia pre peších

  zvesené: 10.11.2014
 • 10.11.
  2014

  STAVEBNÉ POVOLENIE - LIDL prístupový chodník - SO 02 Verejné osvetlenie

  zvesené: 10.11.2014
 • 4.11.
  2014

  Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - nebytový priestor v KD v Trenčianskej Závade

  zvesené: 04.11.2014