14. zasadnutie MsZ dňa 21.11.2019

Späť

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ