22. zasadnutie MsZ dňa 24.9.2020

HLASOVANIE

UZNESENIA

ZÁPISNICA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia