Úradná tabuľa

 • 26.4.
  2019

  Zámer prenajať pozemky - majitelia bytov na ul. Ľuborčianska s.č. 1056

 • 26.4.
  2019

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky - Daniela Krajčovičová, Jozef Šedivý a manž.

  zvesené: 17.05.2019
 • 26.4.
  2019

  Dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby - prestavba hospodárskej budovy- Vratko Macho, Michal Macho

  zvesené: 12.05.2019
 • 23.4.
  2019

  Rozhodnutie - rodinný dom - Erik Porubský

  zvesené: 09.05.2019
 • 22.4.
  2019

  Dobývací priestor Dubnica nad Váhom - pokračovanie v banskej činnosti (ťažba štrkopieskov) - pozvánka na verejné prerokovanie

  zvesené: 30.04.2019
 • 17.4.
  2019

  Oznámenie o začatí územného konania - ,,Cyklochodníky mesta Nemšová"

  zvesené: 03.05.2019
 • 16.4.
  2019

  Rozhodnutie o prerušení konania-Ing. Vladislav Suchánek, Marianna Suchánková

  zvesené: 02.05.2019
 • 21.3.
  2019

  Čiastočná uzávierka MK na Holubyho a Slnečnej ulici v m.č. Kľúčové

  zvesené: 01.10.2019
 • 21.3.
  2019

  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby- Erik Porubský

  zvesené: 06.04.2019
 • 18.3.
  2019

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Doprastav, a.s.

  zvesené: 03.04.2019
 • 14.3.
  2019

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová

  zvesené: 30.03.2019
 • 11.3.
  2019

  Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Odbojárov 177/8A, Nemšová.

 • 11.3.
  2019

  Oznámenie o začatí územného konania-Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová

  zvesené: 27.03.2019
 • 12.2.
  2019

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky v k. ú. Ľuborča

  zvesené: 28.02.2019
 • 28.1.
  2019

  Okresný úrad Trenčín - Rozhodnutie - dočasné užívanie časti líniovej vodnej stavby

  zvesené: 13.02.2019
 • 21.1.
  2019

  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby - Branislav Krajči a manž. - prístrešky k RD

  zvesené: 06.02.2019
 • 9.1.
  2019

  ROZHODNUTIE o prerušení konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby uskutočnenej bez stavebného povolenia, o dodatočnom povolení stavby a dodatočnom povolení drobných stavieb-Ing. V. Suchánek

  zvesené: 25.01.2019
 • 8.1.
  2019

  Rozhodnutie - schválenie pozemkových úprav - JFK Servis, s.r.o.

  zvesené: 24.01.2019