29. zasadnutie MsZ dňa 20.09.2017

Uznesenia

Zápisnica

Pozvánka

HLASOVANIE

Pracovné materiály

Všetky zápisnice a uznesenia