Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2024

Plán zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2024:

  • 10. zasadnutie MsZ dňa 14. februára - streda
  • 11. zasadnutie MsZ dňa 17. apríla - streda
  • 12. zasadnutie MsZ dňa 22. mája - streda
  • 13. zasadnutie MsZ dňa 19. júna - streda
  • 14. zasadnutie MsZ dňa 18. septembra - streda
  • 15. zasadnutie MsZ dňa 06. novembra - streda
  • 16. zasadnutie MsZ dňa 11. decembra - streda

Začiatky rokovaní MsZ sú plánované spravidla na 17.00 hod.

Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na prízemí,

prípadne iné určené miesto.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.