Úradná tabuľa

 • 8.4.
  2015

  Štatistický úrad Slovenskej republiky-Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností-informácia

 • 31.3.
  2015

  Zverejnenie výsledkov OVS-predaj nehnuteľnosti v k.ú. Nemšová

 • 31.3.
  2015

  OZNAM Slovenkej pošty

  Pošta Nemšová oznamuje otváracie hodiny počas Veľkonočných sviatkov nasledovne:
  • 02.04.2015 Štvrtok: 8:30 - 16:00 hod.
  • 03.04.2015 Piatok: ZATVORENÉ
  • 04.04.2015 Sobota: 8:00 - 10:00 hod.
  • 05.04.2015 Nedeľa: ZATVORENÉ
  • 06.04.2015 Pondelok: ZATVORENÉ
 • 31.3.
  2015

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne upozorňuje motoristickú verejnosť

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne upozorňuje motoristickú verejnosť , že z dôvodu komplikovaného prejazdu cez železničné priecestie pri „SILE“ a križovatku ulíc Hlavná a Bratislavská v Trenčíne najmä v čase rannej a poobedňajšej dopravnej špičky, je možné pre osobné motorové vozidlá využiť diaľnicu D1 na ktorú sa vozidlá dostanú ulicou „NA VINOHRADY“, následne môžu pokračovať okolo budovy diaľničnej polície a po 900m zídu z diaľnice D1 na diaľničný privádzač, odkiaľ môžu cez nový most pokračovať do centra mesta, na sídlisko Juh, resp. do nákupných centier.
 • 31.3.
  2015

  Pozvánka na valné zhromaždenie - Výbor spoločenstva bývalých urbárníkov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo

  Výbor spoločenstva bývalých urbárníkov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na VALNÉ ZHROMAŽDENIE, Ktoré sa uskutoční v Kultúrnom stredisku v Ľuborči Dňa 23. 4.2015 o 17 hod.

  S nasledovným programom :

  • 1. Otvorenie
  • 2. Voľba zapisovateľa , overovateľov zápisnice. Mandátovej a návrhovej komisie
  • 3. Správa výkonného výboru SBUL o činnosti za obdobie od posledného valného zhromaždenia
  • 4. Správa dozornej rady SBUL
  • 5. Správa lesného hospodára o hospodárení s lesným majetkom
  • 6. Diskusia
  • 7. Schválenie uznesenia
  • 8. Záver Vaša účasť je nutná !

  V prípade neprítomnosti podielnikov s nadpolovičnou väčšinou hlasov podielnikov sa valné zhromaždenie uskutoční opakovane. Za výbor spoločenstva

 • 30.3.
  2015

  DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY-Dalibor Janega

 • 26.3.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí územného konania-Ing. Jaroslav Korienek a manž. Jana

 • 25.3.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny ÚR - ALEX N - Sídlisko IBV Šidlíkové

 • 20.3.
  2015

  VÝBEROVÉ KONANIE na pozíciu vedúci/vedúca Centra sociálnych služieb

  zvesené: 20.03.2015
 • 20.3.
  2015

  VÝZVA na doplnenie žiadosti a ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania o dodatočnom povolení stavby-Lukáš Rýger

  zvesené: 20.03.2015
 • 17.3.
  2015

  Prerušenie distribúcie elektriny-oboznámenie verejnosti

  zvesené: 17.03.2015
 • 13.3.
  2015

  Oznam od SPP: Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

  zvesené: 13.03.2015
 • 13.3.
  2015

  Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

  zvesené: 13.03.2015
 • 6.3.
  2015

  DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY- Helena Červeňanová - Rekreačná chatka

  zvesené: 06.03.2015
 • 6.3.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania- Viera Fehérová

  zvesené: 06.03.2015
 • 4.3.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania-Ing. Marta Ďurechová, Rodinný dom-Drevenica

  zvesené: 04.03.2015
  Navrhovateľka Ing. Marta Ďurechová rodená Klejová, Ul. Fučíkova č. 983/7, 914 41 Nemšová, požiadala dňa 24.02.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,RODINNÝ DOM - DREVENICA“.

  Dokument na stiahnutie

 • 2.3.
  2015

  Nový platný cestovný poriadok platný od 01.03.2015

  zvesené: 02.03.2015
  Na základe rozhodnutia TSK o redukcii výkonov v prímestskej autobusovej doprave Vám SAD TN oznamuje, že dňom 01.03.2015 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok autobusovej dopravy.
 • 27.2.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí ÚK a nariadenie ústneho konania-Ján Bračík-prístupová cesta k rekreačnej chate

  zvesené: 10.03.2015

  Dokument na stiahnutie

 • 27.2.
  2015

  ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 10.03.2015

  Dokument na stiahnutie

 • 27.2.
  2015