Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
17.08.2017 Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s obdržanými podkladmi a vyjadreniami k návrhu na vydanie ÚR-Ing. Ľubomír Fehér, MBA
17.08.2017 OZNÁMENIE o začatí konania - Ján Krajča - rodinný dom
17.08.2017 OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania - DASKO, s.r.o. - sídlo firmy
17.08.2017 OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania - DASKO, s.r.o.-komunikácie a parkoviská
11.08.2017 Územné rozhodnutie - Slovak Telekom, a.s.
11.08.2017 OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania - Mgr. Michal Orechovský
10.08.2017 OZNÁMENIE o začatí stavebného a územného konania - Milan Bartek a Simona Poláčková
03.08.2017 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania - prístupový chodník IBV Vlárska 19.08.2017
27.07.2017 ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania - prípojka - Ing. Marek Hrnčárik 11.08.2017
27.07.2017 UPOVEDOMENIE o podaných námietkach k oznámeniu - Ing. Hrnčárik Marek - prípojka 12.08.2017
24.07.2017 OZNÁMENIE o začatí konania o DPS - Mgr. Anna Polomová
21.07.2017 Dodatočné povolenie stavby - Ladislav Behanec - rekonštrukcia RD 06.08.2017
21.07.2017 Dodatočné povolenie stavby - Ing. Jakub Lipták a manž. Adriana - novostavba rodinného domu 06.08.2017
21.07.2017 OZNÁMENIE o začatí stavebného a územného konania - Viliam Juzek - rodinný dom 06.08.2017
19.07.2017 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okresoch Trenčín a Ilava
19.07.2017 Okresný úrad Žilina - Urgentná informácia pre motoristickú verejnosť - Strečno
18.07.2017 Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor 19.08.2017
18.07.2017 ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - časť pozemku - Fehers, s.r.o. 02.08.2017
18.07.2017 STAVEBNÉ POVOLENIE - ,,Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“. 03.08.2017
14.07.2017 Stavebné povolenie - rodinný dom - P.Chudo 31.07.2017