Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
15.08.2018 Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Nemšová-pozemok za KS Ľuborča
15.08.2018 Rozhodnutie o predĺžení termínu prerušenia konania o DPS - Ing. Marek Hrnčárik - prípojka NN
08.08.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - „POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MČ SEVER – STOJISKO Č. 7- JIRÁSKOVA 8 - P.Č. 1627/3 K.Ú. TRENČÍN“ 16.08.2018
07.08.2018 Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky - Rozhodnutie - ,,Novostavba dvoch bytových domov v Nemšovej - Vlárska III"
07.08.2018 Oznámenie o doručení písomnosti - Patrik Jantoška
07.08.2018 ROZHODNUTIE o predĺžení termínu prerušenia konania o DPS - MUDr. Jozef Škunta
03.08.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 Nemšová" 19.08.2018
01.08.2018 Okresný úrad Trenčín - zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie a rozhodnutie - ALEX N, s.r.o. 17.08.2018
31.07.2018 Rozhodnutie o zastavení stavebného konania - prekládka VNV do zeme - REALLINE, s.r.o. 16.08.2018
31.07.2018 Rozhodnutie o zastavení stavebného konania - Sídlisko IBV Šidlíkové - ALEX N, s.r.o. 16.08.2018
31.07.2018 Oznámenie o doručení písomnosti - Martin Mahanský
24.07.2018 Oznámenie o doručení písomnosti 09.08.2018
17.07.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„ROZKVET – OPRAVA NÁMESTIA“ 26.07.2018
16.07.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – SIBÍRSKA ULICA“ 24.07.2018
16.07.2018 Oznámenie o doručení písomnosti 06.08.2018
13.07.2018 Oznámenie o doručení písomnosti 14.08.2018
13.07.2018 Stavebné povolenie - Mgr. Vladimír Forgáč - protierózne opatrenie 29.07.2018
11.07.2018 Okresný úrad Trenčín, Rozhodnutie - zamietnutie odvolania - Stavebné úpravy a prístavba domu s.č. 52 27.07.2018
11.07.2018 Oznámenie o doručení písomnosti 13.08.2018
10.07.2018 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Zásobovanie vodou, záhradkárska osada Nemšová-Bočky 26.07.2018