Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
20.10.2017 ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. Anton Krchňávek
20.10.2017 ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Zdenko Kubíček a Ľubomír Šulák
20.10.2017 ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - DALITRANS, s.r.o.
19.10.2017 Kolaudačné rozhodnutie - komunikácie a parkoviská - Dasko, s.r.o.
16.10.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – VYBUDOVANIE NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST – SÍDLISKO JUH
13.10.2017 ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania - Ing. Suchánek a manž. - Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou
12.10.2017 OZNÁMENIE o začatí konania o zmene stavby - rodinný dom - M.Schvandtnerová
09.10.2017 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - SVB, Sklárska 1,3
09.10.2017 ROZHODNUTIE o prerušení kolaudačného konania - DASKO, s.r.o.
09.10.2017 Žiadosť o zverejnenie oznámení o začatí konania – verejných vyhlášok - DASKO, s.r.o.
04.10.2017 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová 20.10.2017
04.10.2017 KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - Mgr. Michal Orechovský - garáž s prístreškom 20.10.2017
27.09.2017 Stavebné povolenie - Milan Bartek 13.10.2017
27.09.2017 Upovedomenie účastníkov konania o povolení drobných stavieb - Ing. Marek Hrnčárik 13.10.2017
26.09.2017 Upovedomenie o podanej námietke k vydaniu dodatočného povolenia na zmenu dokončenej stavby ,,PRESTREŠENIE VCHODU DO RODINNÉHO DOMU A VCHODU DO GARÁŽE“ 11.10.2017
26.09.2017 Upovedomenie o podanej námietke k oznámeniu o začatí územného konania a nariadení ústneho konania stavby ,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“ s možnosťou účastníkov konania vyjadriť sa 11.10.2017
26.09.2017 OZNÁMENIE o začatí konania zmeny stavby pred dokončením a upustenie od ústneho konania - Ing. František Bagin 11.10.2017
25.09.2017 VZN č. 2/2017 o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová 11.10.2017
25.09.2017 VZN č. 1 /2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nemšová 11.10.2017
25.09.2017 VZN č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová 11.10.2017