Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
15.10.2018 Dodatočné povolenie stavby - záhradná chatka - Jozef Pšenčík
11.10.2018 Oznámenie o začatí územného konania - Západoslovenská distribučná, a.s.
10.10.2018 Obec Trenčianska Teplá - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK
08.10.2018 Oznámenie o doručení písomnosti - Martin Suja
08.10.2018 Oznámenie o doručení písomnosti - Peter Ďuriš
04.10.2018 Rozhodnutie o prerušení konania - stavebníci ul. Moravská - elektro prípojka, garáže
04.10.2018 Stavebné povolenie- SVB, J.Palu 9/17, Nemšová-obnova bytového domu
02.10.2018 Plánované prerušenie distribúcie elektriny
01.10.2018 Upovedomenie o podaných námietkach-,,ZOBYTNENIE POVALOVÝCH PRIESTOROV“-E.Čorňáková 16.10.2018
27.09.2018 Oznámenie o náhradnom termíne miestnej obhliadky-E. Čorňáková 16.10.2018
24.09.2018 Oznámenie o doručení písomnosti-D. Ragulová 10.10.2018
21.09.2018 Povolenie stavby - prípojka NN - Ing. Marek Hrnčárik 07.10.2018
21.09.2018 VZN č. 6/2018 o miestnych daniach 06.10.2018
21.09.2018 VZN č. 8/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej platenia a určenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 07.10.2018
21.09.2018 VZN č. 7/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová 07.10.2018
19.09.2018 Inovácia výrobného procesu číreho skla v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. 19.10.2018
17.09.2018 Rozhodnutie o predĺžení termínu prerušenia stavebného konania - Ing. Vladislav Suchánek 03.10.2018
17.09.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„STATICKÁ DOPRAVA, UL. STROJÁRENSKÁ - VNÚTROBLOK“
17.09.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA SARATOVSKÁ – PARTIZÁNSKA, 1. ETAPA“, UL. SARATOVSKÁ – PARTIZÁNSKA, TRENČÍN 25.09.2018
13.09.2018 Oznámenie o doručení písomnosti-D.Didiová 15.10.2018