Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
16.06.2017 ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - chodník IBV Vlárska - vstup
15.06.2017 Scenáre rozvoja mesta a jeho dopravnej infraštruktúry - NOVÉ 23.06.2017
15.06.2017 Vlaky ARRIVA budú zastavovať aj v Nemšovej
13.06.2017 Návrh VZN o pravidlách času prevádzky služieb na území mesta Nemšová 22.06.2017
09.06.2017 Zverejnenie registra pôvodného stavu - JFK Servis, s.r.o.
09.06.2017 Upozornenie občanov na zaburiňovanie pozemkov
06.06.2017 Upovedomenie o podanom odvolaní - Západoslovenská distribučná, a.s. 22.06.2017
05.06.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Mgr. Anna Polomová 22.06.2017
01.06.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania - Patrik Chudo 16.06.2017
01.06.2017 Dodatočné povolenie stavby - oplotenie - Patrik Mitošinka 16.06.2017
01.06.2017 Scenáre rozvoja mesta a jeho dopravnej infraštruktúry
25.05.2017 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o DPS - L. Behanec 09.06.2017
22.05.2017 Pozvánka na Valné zhromaždenie - SBUL Ľuborča 24.06.2017
17.05.2017 Dodatočné povolenie stavby - Z. Bahnová 03.06.2017
17.05.2017 ROZHODNUTIE o zastavení stavebného konania - Z. Bahnová 03.06.2017
10.05.2017 Oznámenie - jednoduché pozemkové úpravy - JFK Servis, s.r.o. 08.06.2017
09.05.2017 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania drobných stavieb - Ing. Marek Hrnčárik 26.05.2017
03.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 04.05.2017
03.05.2017 OZNÁMENIE o začatí územného konania - Slovak Telekom a. s. 19.05.2017
25.04.2017 OZÁMENIE o začatí stavebného konania - Trenčiansky samosprávny kraj - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín 11.05.2017