Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
03.05.2017 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
25.04.2017 OZÁMENIE o začatí stavebného konania - Trenčiansky samosprávny kraj - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín
13.04.2017 ROZHODNUTIE o prerušení konania - Patrik Mitošinka 29.04.2017
11.04.2017 UPOVEDOMENIE - predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS 26.04.2017
11.04.2017 DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - rodinný dom - Ján Krajča 27.04.2017
05.04.2017 ROZHODNUTIE na zmenu ochranného pásma a na zmenu režimu hospodárenia v ochr.pásme 2. stupňa-vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová 21.04.2017
04.04.2017 OZNÁMENIE o pokračovaní konania zmeny dokončenej stavby - Z. Bahnová-rekreačný dom 20.04.2017
04.04.2017 OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konia a nariadenie ústneho konania-Z. Bahnová 20.04.2017
30.03.2017 NOTIFIKÁCIA - Čiastočná uzávierka ul. 9. mája
30.03.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, STATICKÁ DOPRAVA, INOVECKÁ 1-3, TRENČÍN 05.04.2017
24.03.2017 OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Nemšová, pozemky registra C KN parcela č. 3287 30.03.2017
20.03.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, JUH, PARKOVISKÁ 26.03.2017
20.03.2017 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, UL. KARPATSKÁ, DETSKÉ IHRISKO 25.03.2017
17.03.2017 ZÁMER na priamy prenájom majetku mesta Nemšová - budova s. č. 47 07.04.2017
16.03.2017 OZNÁMENIE o začatí konania - Chodník IBV Vlárska - vstup 01.04.2017
13.03.2017 ROZHODNUTIE - dodatočné povolenie - DASKO, s.r.o. 29.03.2017
13.03.2017 Oprava chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia 02.04.2017
09.03.2017 OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemky registra C KN parcely č. 1849, 2404 15.03.2017
07.03.2017 DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - R. Blažej - altánok s krbom+dreváreň 24.03.2017
07.03.2017 OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania-J.Krajča 25.03.2017