Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
15.04.2021 Rozhodnutie - „Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny – Ul. Sklárska, Odbojárov, Hornov, SNP – Nemšová“
15.04.2021 Oznámenie o začatí územného konania - oprava - Baláž
12.04.2021 Oznámenie o začatí územného konania - Baláž
12.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania - zjazd z cyklotrasy
07.04.2021 Oznámenie o začatí konania - Ďuriška 16.04.2021
07.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania - Ropspol
07.04.2021 Oznámenie o začatí územného konania - zjazd z cyklotrasy 16.04.2021
30.03.2021 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Eva Šatková 15.04.2021
30.03.2021 Zámer odpredať majetok mesta - IBV Pod horou 15.04.2021
24.03.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby 08.04.2021
24.03.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania - Západoslovenská distribučná, a.s. 09.04.2021
17.03.2021 Začiatok správneho konania – výrub Lubinová 24.03.2021
17.03.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania - Západoslovenská distribučná, a.s. - prekládka VNV-22kV do zeme 02.04.2021
17.03.2021 Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením 02.04.2021
11.03.2021 Začiatok správneho konania - výrub Osrmanová 18.03.2021
11.03.2021 Začiatok správneho konania - výrub Husár 18.03.2021
05.03.2021 Začiatok správneho konania – výrub Dudek 13.03.2021
03.03.2021 Stavebné povolenie - oprava kotolne 19.03.2021
02.03.2021 Začiatok správneho konania – výrub Hicová 10.03.2021
02.03.2021 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu- Zmeny a doplnky č. 2 UPN mesta Nemšová 16.03.2021