Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
14.05.2019 Rozhodnutie o prerušení konania - záhradný bazén a altánok - Marianna Suchánková, Vladislav Suchánek
14.05.2019 Rozhodnutie o prerušení konania - Marianna Suchánková, Vladislav Suchánek - oplotenie
07.05.2019 Okresný úrad Trenčín - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby-Rekonštrukcia vodného zdroja HVL2 Nemšová
02.05.2019 Výberové konanie - ZUŠ Nemšová, Ľuborčianska 2, Nemšová
02.05.2019 Výberové konanie - Materská škola, Odbojárov 188/8A, Nemšová
02.05.2019 Výberové konanie - Základná škola, J.Palu 2, Nemšová
30.04.2019 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Fehers, s.r.o. 17.05.2019
29.04.2019 Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 15.05.2019
26.04.2019 Zámer prenajať časť pozemkov - ALEX N, s.r.o. 17.05.2019
26.04.2019 Zámer prenajať pozemky - majitelia bytov na ul. Ľuborčianska s.č. 1056
26.04.2019 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky - Daniela Krajčovičová, Jozef Šedivý a manž. 17.05.2019
26.04.2019 Dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby - prestavba hospodárskej budovy- Vratko Macho, Michal Macho 12.05.2019
23.04.2019 Rozhodnutie - rodinný dom - Erik Porubský 09.05.2019
22.04.2019 Dobývací priestor Dubnica nad Váhom - pokračovanie v banskej činnosti (ťažba štrkopieskov) - pozvánka na verejné prerokovanie 30.04.2019
17.04.2019 Oznámenie o začatí územného konania - ,,Cyklochodníky mesta Nemšová" 03.05.2019
16.04.2019 Rozhodnutie o prerušení konania-Ing. Vladislav Suchánek, Marianna Suchánková 02.05.2019
21.03.2019 Čiastočná uzávierka MK na Holubyho a Slnečnej ulici v m.č. Kľúčové
21.03.2019 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby- Erik Porubský 06.04.2019
18.03.2019 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Doprastav, a.s. 03.04.2019
14.03.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroba mliečnych produktov, Nemšová 30.03.2019