Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
21.06.2018 VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej platenia a určenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová
21.06.2018 VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodoua náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
20.06.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Miroslav Jurdák- stavba garáže
14.06.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„PARK PRE ÚSPECH – REVITALIZÁCIA ZELENE NA ZLATOVSKEJ ULICI“, UL. ZLATOVSKÁ, TRENČÍN 21.06.2018
14.06.2018 Prerušenie distribúcie elektriny 20.06.2018
12.06.2018 Oznámenie o začatí územného konania-Protierózne opatrenia-Mgr. Vladimír Forgáč
08.06.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU J. HALAŠU, TRENČÍN“ 15.06.2018
08.06.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU VEDĽA HOTELA MAGNUS, TRENČÍN“, UL. POVAŽSKÁ, TRENČÍN 15.06.2018
05.06.2018 Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor - JFK Servis, s.r.o. - jednoduché pozemkové úpravy
31.05.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU VEDĽA MŠ SLIMÁČIK, TRENČÍN 08.06.2018
31.05.2018 Dodatočné povolenie stavby - Kateřina Gazdíková - Rodinný dom 09.06.2018
31.05.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Mgr. Anna Polomová - 1 box garáže 16.06.2018
30.05.2018 Dočasné povolenie dočasnej stavby - Rekreačná chata - Jozef Begáň 15.06.2018
29.05.2018 Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2018 - 2022 21.06.2018
25.05.2018 Návrh VZN o o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely 12.06.2018
25.05.2018 Rozhodnutie o prerušení konania -Prístrešok vchodu do pivnice, altánok, vonkajší bazén s prekrytím, oplotenie záhrady-V. Suchánek 10.06.2018
25.05.2018 Rozhodnutie o prerušení konania -REALLINE, s.r.o. 10.06.2018
25.05.2018 Rozhodnutie o prerušení konania -ALEX N, s.r.o. 10.06.2018
23.05.2018 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – PREPOJENIE CHODNÍKA PRI CINTORÍNE, UL. SARATOVSKÁ, TRENČÍN; STATICKÁ DOPRAVA UL. INOVECKÁ, TRENČÍN 31.05.2018
17.05.2018 Prerušenie distribúcie el. energie dňa 18.5.2018 19.05.2018