Úradná tabuľa

Zverejnené Názov Zvesené
15.10.2021 Obchodná verejná súťaž - IBV Pod horou Kľúčové
13.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania zmeny dokončenej stavby
12.10.2021 Obchodná verejná súťaž - prenájom lekárne v Nemšovej
07.10.2021 Začiatok správneho konania - výrub Križanová 14.10.2021
01.10.2021 Začiatok správneho konania - výrub Féher 08.10.2021
24.09.2021 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia 10.10.2021
15.09.2021 Začiatok správneho konania - výrub 22.09.2021
08.09.2021 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 24.09.2021
07.09.2021 Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Monika Mojžišová 23.09.2021
02.09.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania - ES – TRENČÍN JUH – ES DUBNICA – PREPOJ VNK 18.09.2021
27.08.2021 Začatie správneho konania - Ernestína Ráciková 27.08.2021
27.08.2021 Začatie správneho konania - Ernestína Ráciková 27.08.2021
27.08.2021 Začatie správneho konania 03.09.2021
18.08.2021 Stavebné povolenie - Realline 03.09.2021
13.08.2021 Verejná vyhláška - Zlúčenie výkonov taviacich agregátov F71 a F72 v spoločnosti Vetropack Nemšová, s.r.o. 29.08.2021
06.08.2021 Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav 23.08.2021
02.08.2021 Stavebné povolenie - rekreačná chata - Baláž 18.08.2021
29.07.2021 Oznámenie o začatí konania - Štefaničák 14.08.2021
29.07.2021 Stavebné povolenie - stavebné úpravy a prístavba domu - Féher 14.08.2021
23.07.2021 Začiatok správneho konania – výrub Vetropack 29.07.2021