Projekty 2014-2020 - Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici