Projekty - Dotácie

„Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v CSS Nemšová,Odbojárov 7“


V rámci realizácie projektu: „Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v CSS Nemšová, Odbojárov 7“ boli dňa 06.09.2019 do Centra sociálnych služieb dodané nočné stolíky s jedálenskou doskou v počte 10 ks. Tieto stolíky sú nevyhnutné pre klientov, ktorí trpia závažnými ochoreniami a veľmi im pomáhajú pri základných životných potrebách a tým aj k zlepšeniu kvality ich života.

Vyššie uvedený projekt bol realizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorú nám poskytol vo výške 500,- Eur.

Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.