Projekty 2014-2020 - RIEŠENIE MIGRAČNÝCH VÝZIEV V MESTE NEMŠOVÁ

         

 

 

Názov projektu:         Riešenie migračných výziev v meste Nemšová

 

Operačný program:              Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný:                Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                             9. FAST CARE

Názov konkrétneho cieľa:   9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej                                                         agresie voči Ukrajine

Kód výzvy:                               IROP-PO9-SC91-2023-108 – Podpora operácií                                                                     zameraných na riešenie migračných

                                                   výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Kód projektu:                          302091CZX8

Začiatok realizácie:              03/2022

Koniec realizácie:                  04/2023

 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít:       14 mesiacov

Výška nenávratného finančného príspevku:  93 600,00 EUR

 

Opis projektu:

Podporenou cieľovou skupinou boli štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie. Mesto Nemšová v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine vynaložilo výdavky do nasledovných oblastí:

Potraviny a ich poskytnutie: trvanlivé potraviny s uvedeným dátumom spotreby: konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, káva, čaj, cestoviny, trvanlivé omáčky v konzervách na cestoviny, mlieko, granko, kečup, cukor, soľ, koreniny, olej

Špecifický spotrebný materiál pre deti – potreby pre deti: detské príkrmy, detská výživa, krupica, kaše

Všeobecný spotrebný materiál – hygienické potreby – toaletný papier, dámske hygienické pomôcky, plienky, vlhčené vreckovky, zdravotnícky materiál, zubné pasty, balené zubné kefky, šampóny a sprchovacie gély, dezinfekcia, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu

Iné potreby: nákup práčky, profesionálnej umývačky riadu, žehličky, rýchlovarná kanvica, zapožičanie a prevoz kombinovaného sporáku

Mesto Nemšová ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytuje pomoc 36 osobám s dočasným útočiskom, z toho 14 osôb sú osoby do 18 rokov.

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu