Projekty - Dotácie TSK 2022 Palatin 2

Mesto Nemšová v spolupráci s DHZO Nemšová realizovalo projekt: „PALATIN 2“

Vyššie uvedený projekt bol realizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 2000,- Eur.

Dotácia bola použitá na čiastočnú úhradu bežných výdavkov spojených s nákupom príslušenstva humanitárneho stanu - led osvetlenia, upevňovacej sady a vlajky.

Za poskytnutú dotáciu ďakujeme