Úradná tabuľa

 • 19.1.
  2022

  Oznámenie o začatí konania - záhradný domček - Fabuš

  zvesené: 03.02.2022
 • 14.1.
  2022

  Návrh Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole

  zvesené: 30.01.2022
 • 14.1.
  2022

  Návrh Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Materská škola sv. Gabriela, ŠKD pri Katolíckej spojenej škole Nemšová

  zvesené: 30.01.2022