Úradná tabuľa

 • 5.2.
  2014

  Štatistické zisťovanie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností  - oznámenie

 • 5.2.
  2014

  ROZHODNUTIE o umiestnení dočasnej stavby - administratívna a skladová budova - JFK Servis

 • 31.1.
  2014

  Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky č. 4 - ÚP obce Trenčianska Teplá

 • 28.1.
  2014

  ROZHODNUTIE o prerušení územného konania a VÝZVA na doplnenie žiadosti - JFK Servis

 • 27.1.
  2014

  Návrh VZN č..../2014 o doplnení VZN č. 9/2012 o miestnych daniach

 • 27.1.
  2014

  ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do NÁJMU - tržnica

 • 20.1.
  2014

  ROZHODNUTIE o zastavení konania-kanalizácia-Tr.Turná-lokalita Zajarčie

 • 17.1.
  2014

  ROZHODNUTIE o prerušení konania - PD Vlára Nemšová

 • 17.1.
  2014

  ROZHODNUTIE o prerušení konania - Ing. R. Krchnávek- ,,skleník"

 • 13.1.
  2014

  OZNÁMENIE o začatí KK a nariadení ÚK spojeného s miestnym zisťovaním-prepojenie vodovodov Nemšová-Horné Srnie, časť: Prepojenie MK Šidlíkové-Bernoláková