30. zasadnutie MsZ dňa 08.11.2017

Pozvánka

HLASOVANIE

Uznesenia

Zápisnica

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia