24. zasadnutie MsZ dňa 16.12.2020

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia