21. zasadnutie MsZ dňa 14.12.2016

Zápisnica

Hlasovanie

Pozvánka

Uznesenia

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia