24. zasadnutie MsZ dňa 16.12.2020

Späť

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ