Komisia životného prostredia a výstavby

Predseda: 

Ján Gabriš

Členovia komisie:

Branislav Krajči

Ing. Tomáš Prno

Ing. Soňa Prílesanová

Ing. Peter Kutlík

Ing. Miroslav Masár

Mgr. Jozef Mutňanský

Ing. Branislav Papiernik

Ing. Peter Pružinec