Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:

  • Ing. Zita Bednáriková

Členovia:

  • Ing. Juraj Krištofovič
  • Bc. Andrej Moravčík