Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:

  • Mgr. Petra Šupáková

Členovia:

  • Ing. Rastislav Guga
  • Branislav Krajči