Sociálno-zdravotná a bytová komisia

Predseda:

 • MUDr. Peter Daňo

Členovia:

 • Ing. Zita Bednáriková
 • Alžbeta Gurínová
 • Mgr. Anna Gajdošová
 • Jozef Knápek
 • Eva Vavrušová
 • Ing. Margita Breznická
 • Mgr. Margita Šumichrastová
 • Mária Palušná
 • PhDr. Erik Trenčan
 • Janette Macharová
 • Mária Amrichová

Zápisnice

2024

2023

2018

2017

2016

2015