Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa,verejného poriadku a podnikania

Predseda:

  • Miloš Husár

Členovia:

  • Bc. Andrej Moravčík
  • Ing. Juraj Kendera
  • Janka Filová
  • Lucia Ťupeková
  • Ján Kiačik
  • Bc. Eva Poláčková
  • Ing. Darina Ďurčová