Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa,verejného poriadku a podnikania

Predseda:

  • Stanislav Husár

Členovia:

  • Ing. Stanislav Gabriš
  • Pavol Vavruš
  • Janka Filová
  • Mgr. Alojz Svedek
  • Ing. Miroslav Holúbek
  • Ján Kiačik
  • Peter Sabadka
  • Miloš Husár
  • Bc. Eva Poláčková