Komisia finančná a správy mestského majetku

Predseda:

 • Ing. Juraj Krištofovič

Členovia:

 • Branislav Krajči
 • Ing. Rastislav Guga
 • Bc. Andrej Moravčík
 • Ľuboš Švorec
 • Mgr. Ladislav Palička
 • Ing. Agáta Sabadková
 • Ing. Miroslava Vavrušová
 • Ing. Milan Nemec
 • Ing. Rudolf Kúkel, PhD.
 • Ing. Júlia Barbuščák

Zápisnice

2024

2023

2013

2014