Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda:

  • Milan Patka

Členovia:

  • Ing. Tomáš Prno
  • Oliver Vavro
  • Mgr. Miroslava Bachratá
  • František Begáň
  • Ing. Peter Gabriš, PhD.
  • Vladimír Gajdoš
  • Mgr. Petra Vojtová
  • Mgr. Katarína Daňová

Zápisnice:

2016

2015