Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda:

 • Ľuboš Švorec

Členovia:

 • Ing. Tomáš Prno
 • Ing. Peter Gabriš, PhD.
 • Milan Patka
 • Ing. Juraj Kendera
 • Patrik Húdek
 • Peter Prekop
 • Mgr. Janka Štefaničáková
 • Mgr. Miroslava Bachratá
 • František Begáň
 • Vladimír Gajdoš
 • Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
 • Mgr. Petra Vojtová
 • Stanislav Jaroš
 • Mgr. Katarína Daňová

Zápisnice:

2023

2016

2015