Fotogaléria

 • 12-13.08.2016 Tradičný nemšovský jarmok

  Mesto Nemšová poriadalo 21. ročník Tradičného nemšovského jarmoku, ktorý sa konal v dňoch 12. a 13. augusta 2016. V rámci sprievodných akcií sa uskutočnila aj Výstava kvetov a Výstava obrazov Damiány Hatnančíkovej.

 • 05.09.2016 Vítanie ,,prváčikov" Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová

  Dňa 05.09.2016 privítal primátor mesta Ing. František Bagin prváčikov Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová v obradnej sieni v KC Nemšová. Prváčikom spravili veľkú radosť knižky, ktoré im venovalo mesto Nemšová.

 • Letecká bitka nad Bielymi Karpatmi 1944/2016

  Je 29. august 1944 a vzduchom jedných z posledných letných dní sa nesie burácanie leteckých motorov. Ešte predtým však v talianskej Amendole zazvonil do lenivej tmy budík, bolo 3.30.

 • 30.06.2016 Otvorenie letného kúpaliska

  Tešíme sa, že niekoľkoročná myšlienka vrátiť kúpalisku zašlú slávu sa naplnila. Od 1.7.2016 kúpalisko prispeje k aktívnemu tráveniu voľného času, priláka do Nemšovej veľa návštevníkov a stane sa centrom oddychu, športu a zábavy v letných mesiacoch. Na otvorení vystúpila hudobná skupina Polemic.

 • 28.06.2016 Oceňovanie najlepších žiakov základných škôl a ZUŠ-ky

  V utorok 28.06.2016 v sobášnej sieni mesta boli ocenení najlepší žiaci základný škôl a ZUŠ-ky za prácu v školskom roku 2015/2016. Tešíme sa z ich úspechov.

 • 24.06.2016 Kollárovci

  Početnej fanúšikovskej základni sa v Nemšovej teší hudobná skupina Kollárovci. So svojim koncertom ,,Môj život je muzika“ už po tretíkrát vypredali sálu Kultúrneho centa v Nemšovej.

 • 23.06.2016 Slávnostná akadémia budúcich prváčikov z MŠ Odbojárov

  Materská škola na ul. Odbojárov v spolupráci s mestom Nemšová aj tento rok zorganizovali slávnostný Galaprogram pre budúcich prváčikov. Program odštartoval slávnostným pochodom detí mestom v sprievode dychovej hudby Nemšovanka. Budúcim prváčikom oblečeným v slávnostných uniformách odovzdala prednostka úradu a riaditeľka materskej školy malý darček s osvedčením o predprimárnom vzdelávaní. Táto slávnosť bola pre deti rozlúčkou s materskou školou, v ktorej spoločne strávili veľa pekných chvíľ.

 • 21.06.2016 Vítanie detí

  Slávnostné vítanie novonarodených detí , nových občanov nášho mesta sa uskutočnilo v utorok 21. júna 2016 v Obradnej sieni Kultúrneho centra. Pozvaných bolo 28 detí spolu s rodičmi. Vítanie bolo rozdelené na dve časti. Prvých 14 detí privítal primátor mesta Ing. František Bagin o 13.00 hod., 14 detí dostalo pozvanie na 13.45 hod. K slávnostnej atmosfére prispelo aj vystúpenie detí z MŠ. Mená detí boli zapísané v pamätnej knihe mesta, rodičom bol odovzdaný kvet a finančný dar.

 • 19.06.2016 Smejko a Tanculienka

  V mesiaci jún sa pre najmladších občiankov Nemšovej uskutočnilo divadelné predstavenie ,,Smejko a Tanculienka". Záujem bol veľký, divadielko s pesničkami sa páčilo a deti si spoločne zaspievali a zatancovali.

 • 09.06.2016 60. výročie otvorenia školy

  Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová v spolupráci s mestom Nemšová zorganizovali Deň otvorených dverí a slávnostnú akadémiu pri príležitosti osláv 60. výročia otvorenia školy.

 • 10.06.2016 Deň otvorených dverí v CSS Nemšová

  V mesiaci jún 2016 sa po prvýkrát konalo podujatie Dňa otvorených dverí v CSS Nemšová. Bolo súčasťou osláv 20. výročia fungovania sociálnych služieb v Nemšovej. O program sa postarali mladí ľudia z DSS Čistá duša. Do spevu a tanca vyhrávala heligónka v podaní Milana Hlávka. V suteréne sa konala vernisáž obrazov od mladej umelkyne Damiány Hatnančíkovej. Tiež sa po prvýkrát konala v CSS slávnostná omša novovybudovanej kaplnky.

 • 06.06.2016 Prednáška splnomocnenca vlády SR Drahoslava Štefánka

  Dňa 06.06.2016 sa pre žiakov Základnej školy Janka Palu 2 uskutočnila prednáška na tému predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Prednášateľom bol splnomocnenec vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo Nagymaros pán Drahoslav Štefánek.