06.06.2016 Prednáška splnomocnenca vlády SR Drahoslava Štefánka

Dňa 06.06.2016 sa pre žiakov Základnej školy Janka Palu 2 uskutočnila prednáška na tému predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Prednášateľom bol splnomocnenec vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo Nagymaros pán Drahoslav Štefánek.
Všetky galérie