21.06.2016 Vítanie detí

Slávnostné vítanie novonarodených detí , nových občanov nášho mesta sa uskutočnilo v utorok 21. júna 2016 v Obradnej sieni Kultúrneho centra. Pozvaných bolo 28 detí spolu s rodičmi. Vítanie bolo rozdelené na dve časti. Prvých 14 detí privítal primátor mesta Ing. František Bagin o 13.00 hod., 14 detí dostalo pozvanie na 13.45 hod. K slávnostnej atmosfére prispelo aj vystúpenie detí z MŠ. Mená detí boli zapísané v pamätnej knihe mesta, rodičom bol odovzdaný kvet a finančný dar.
Všetky galérie