Fotogaléria

 • 10.12.2017 Adventný koncert ZUŠ

  Dňa 10. decembra 2017 oslávila ZUŠ Nemšová 20. výročie svojho vzniku slávnostným koncertom v kultúrnom centre, na ktorom vystúpili žiaci i učitelia školy. Prezentovali sa v sólových i komorných skladbách. Koncert zakončil so svojím repertoárom orchester Big-Band ZUŠ Nemšová. Súčasťou koncertu bola i prezentácia žiakov výtvarného odboru. Každý zúčastnený si na pamiatku odniesol malý darček,

 • 3.12.2017 Mikulášske popoludnie

  Na prvú adventú nedeľu sa v našom meste uskutočnilo predvianočné popoludnie venované všetkým deťom. Vo veľkej sále KC Nemšová boli pre najmenších pripravené tvorivé dieľne. V amfiteátri pri Mestskom múzeu vystúpili deti základných škôl. Mikuláš za pomoci čertov a anjelov rozdali deťom balíčky a spoločne rozviestili vianočný stromček.

 • 11.11.2017 Beh okolo Ľuborče

  Mesto Nemšová, TJ Vlára Ľuborča, Champion Club, PD Vlára Nemšová zorganizovali 49. ročník Behu okolo Ľuborče, na štadióne TJ Vlára Ľuborča v sobotu 11.11.2017 od 10:00 hod.

 • 51. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety

  Mesto Nemšová, OZ prídomových záhradkárov Nemšová, OZ záhradkárov Bočky, ZO včelárov Trenčín obvod Nemšová a Únia žien v Nemšovej zorganizovali v dňoch od 13. do 16. októbra 51. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety.

 • 22.10.2017 Mesiac úcty k starším - vystúpenie DH Gloria

  V nedeľu 22.10.2017 sa v priestoroch KC Nemšová uskutočnil kultúrny program pre všetkých seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pre prítomných bolo pripravené vystúpenie dychovej hudby Gloria a členov Domovu sociálnych služieb Čistá duša.

 • 8.10.2017 Spoločenské posedenie členov MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu

  V nedeľu 8.10. sa v priestoroch veľkej sály Kultúrneho cetra v Nemšovej uskutočnilo spoločenské posedenie členov MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu spojené s oceňovaním jubilantov.

 • 4.9.2017 Prváci v šk. roku 2017/2018

  V prvý školský deň v školskom roku 2017/2018 privítal primátor mesta v obradnej sieni prvákov Základnej školy Janka Palu.

 • 23.8.2017 Deň pre rodinu

  Pre rodičov s deťmi bol pripravený pilotný projekt Deň rodiny, ktorý sa pre nepriazeň počasia uskutočnil v stredu. Cieľom projektu bolo posilniť status rodiny v meste Nemšová a upevniť vzťahy v miestnej komunite. Rodičia strávili so svojimi deťmi popoludnie zábavnou formou prostredníctvom hier a športových disciplín. Pre deti boli pripravené atrakcie ako maľovanie na tvár, skákací hrad, penová párty a Šašo Fifo. Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie súťaže detských výtvarných prác ako predlohy na magnetku

 • 18.8.-19.8.2017 Oslavy 775. výročia prvej písomnej zmienky o meste a Tradičný nemšovský jarm

  Najmladšie mesto na Považí – Nemšová si v tomto roku pripomína 775. výročie prvej písomnej zmienky. Oslavy vyvrcholili počas Tradičného nemšovského jarmoku v dňoch 18.-20. augusta. Pri príležitosti osláv bola vydaná doteraz najrozsiahlejšia publikácia - Monografia o Nemšovej, ktorú do života uviedli jej spracovatelia.

 • 18.08.2017 Slávnostný galaprogram spojený s oceňovaním občanov

  Pozvanie na slávnostný galaprogram prijal aj poslanec NRSR a zároveň predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý spolu s primátorom mesta Nemšová Ing. Františkom Baginom a podpredsedom TSK Jozefom Trstenským odovzdali 14 občanom z Nemšovej Cenu primátora mesta a Cenu mesta Nemšová. Ceny sa udeľovali za prácu a zásluhy, v oblasti kultúrneho, spoločenského rozvoja mesta a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí.

 • 2.6.2017 Skladanie mája a lampiónový sprievod

  V piatok 2.6.2017 zorganizovalo Mesto Nemšová po prvýkrát slávnostné skladanie mája a lampiónový sprievod. Vystúpili detský FS Kolíska a dychová hudba NGO. Program vyvrcholil vo večerných hodinách ohňostrojom.

 • 2.6.2017 Atletické súťaže

  Mesto Nemšová pri príležitosti MDD pripravilo pre deti základných škôl v Nemšovej atletické súťaže. Súťažilo sa v piatich kategóriách v behu, v hode kriketkou, vo vrhu guľou a v skoku do diaľky. Tí najlepší boli odmení medailou a diplomom.