10.06.2016 Deň otvorených dverí v CSS Nemšová

V mesiaci jún 2016 sa po prvýkrát konalo podujatie Dňa otvorených dverí v CSS Nemšová. Bolo súčasťou osláv 20. výročia fungovania sociálnych služieb v Nemšovej. O program sa postarali mladí ľudia z DSS Čistá duša. Do spevu a tanca vyhrávala heligónka v podaní Milana Hlávka. V suteréne sa konala vernisáž obrazov od mladej umelkyne Damiány Hatnančíkovej. Tiež sa po prvýkrát konala v CSS slávnostná omša novovybudovanej kaplnky.
Všetky galérie