23.06.2016 Slávnostná akadémia budúcich prváčikov z MŠ Odbojárov

Materská škola na ul. Odbojárov v spolupráci s mestom Nemšová aj tento rok zorganizovali slávnostný Galaprogram pre budúcich prváčikov. Program odštartoval slávnostným pochodom detí mestom v sprievode dychovej hudby Nemšovanka. Budúcim prváčikom oblečeným v slávnostných uniformách odovzdala prednostka úradu a riaditeľka materskej školy malý darček s osvedčením o predprimárnom vzdelávaní. Táto slávnosť bola pre deti rozlúčkou s materskou školou, v ktorej spoločne strávili veľa pekných chvíľ.
Všetky galérie