33. zasadnutie MsZ dňa 15.12.2021

Pozvánka

ZÁPISNICA

Hlasovanie

UZNESENIA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia