16.zasadnutie MsZ dňa 20.02.2020

HLASOVANIE

ZÁPISNICA

UZNESENIA

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia