9. zasadnutie MsZ dňa 04.11.2015

Späť

Uznesenia

Zápisnica

Hlasovanie

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Účasť poslancov