12. zasadnutie MsZ dňa 24.02.2016

Späť

Uznesenia

Zápisnica

Hlasovanie

Pozvánka

Pracovné materiály

Účasť poslancov