Sociálno - zdravotná a bytová komisia

Predseda:

MUDr. Peter Daňo

Členovia:

Ing. Zita Bednáriková

Alžbeta Gurínová

Mgr. Anna Gajdošová

Jozef Knápek

Eva Vavrušová

Ing. Margita Breznická

Mgr. Margita Šumichrastová

Mária Palušná

PhDr. Erik Trenčan

Janette Macharová