Komisia finančná a správy majetku mesta

Predseda:

Ing. Rastislav Guga

Členovia:

Stanislav Husár

Mgr. Petra Šupáková

Ing. Júlia Barbuščák

Juraj Bariš

Ing. Agáta Sabadková

Ing. Anna Vavrová

Michal Vavruš

Mgr. Miroslava Vavrušová