Komisia fiančná a správy majetku mesta

Predseda

 • Ing. Stanislav Gabriš

Členovia

 • Mgr. Petra Šupáková
 • Stanislav Husár
 • Jaroslava Prosňanská
 • Pavol Chmelina
 • Ing. Peter Gabriš
 • Marianna Hladká
 • Agnesa Vašíčková
 • Michal Vavruš
 • Ing. Agáta Sabadková
 • JUDr. Miloš Mojto
 • Ing.Jarmila Savková