Komisia fiančná a správy majetku mesta

Predseda:

Ing. Rastislav Guga

Členovia:

Stanislav Husár

Mgr. Petra Šupáková

Ing. Jarmila Savková

Juraj Bariš

Ing. Agáta Sabadková

Ing. Anna Vavrová

Michal Vavruš

Mgr. Miroslava Vavrušová