38. zasadnutie MsZ dňa 4.7.2018

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia