6. zasadnutie MsZ dňa 4.4.2019

Späť

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

POZVÁNKA

UZNESENIA

Pracovné materiály na MsZ

  • Bod č. 2 Prenájom pozemku v Ľuborči spoločnosti Doprastav, a.s. - zriadenie staveniska pri výstavbe cyklotrasy
    Dôvodová správa
  • Bod č. 2.2 Odkúpenie pozemku v k.ú. Ľuborča - cyklotrasa Kľúčové - Ľuborča
    Dôvodová správa
  • Bod č. 3 Návrh na zmenu rozpočtu - RO č. 3
    RO č. 3