15.zasadnutie MsZ dňa 19.12.2019

Späť

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ